• יו"ר: ד"ר סער לחמי
  • סגנית יו"ר: ד"ר יעל סהר קוסטיס
  • מזכירת האיגוד: ד"ר דריה לוי ברק
  • רכז מדעי: ד"ר מורמן רוטר
  • גזבר: ד"ר גל לוי
  • חברי ועד: ד"ר מונל רורליך, ד"ר יאיר ברק
קווים מנחים

קוים מנחים לקביעת כושר עבודה לחולי סוכרת

המלצות הוועדה המקצועית מטעם החברה הישראלית לרפואה תעסוקתית, החברה להערכת נכות וכושר עבודה והאגודה הישראלית לסוכרת

23.05.2011, 22:38

קוים מנחים לקביעת כושר עבודה לחולי סוכרת (pdf)

נושאים קשורים:  קווים מנחים
תגובות