מחקרים

HCV בעובדי מקצועות הבריאות

החוקרים מצאו כי טיפולים אנטי-ויראליים ישירים מובילים להשגת SVR12 בשיעור גבוה מאוד של עובדי מקצועות בריאות עם HCV וכי שחמת נותרה מנבאת עצמאית של כשלון בהשגת יעד זה

רופאה (צילום: אילוסטרציה)

זיהומי HCV נישאים בדם, הינם כרוניים לרוב ומגבירים תחלואה ותמותה. מטרת מחקר זה הייתה לתאר את תוצאות הטיפול עם תרופות אנטי-ויראליות ישירות (direct anti-viral agents-DAA) בעובדי מקצועות הבריאות.

במחקר בוצע שימוש בנתונים מה-Statutory Accident Insurance of the Health and Welfare Service. המחקר סקר טיפולי DAA אשר ניתנו למבוטחים (עובדי מקצועות הבריאות עם זיהום HCV שהוכר כמחלה תעסוקתית) בגרמניה בין ה-1 לינואר 2014 ל-30 לנובמבר 2016. התוצאים שנבדקו היו תוצאות בדיקות שנעשו 12 שבועות לאחר סוף הטיפול (SVR12), תופעות לוואי ותוצאות של הערכת עבודה מופחתת לאחר הטיפול. בוצע שימוש במודל רגרסיה לוגיסטית רב-משתני על מנת למדל SVR12.

במחקר נכללו 180 משתתפים (74% נשים) ול-90% היה זיהום מגנוטיפ 1. שני שליש מהמשתתפים סבלו מפיברוזיס או שחמת וטופלו בעבר. הטיפול המשולב הנפוץ ביותר היה לדיפסוויר וסופוסבוויר (49%). טיפול DAA עם ריבווירין ניתן ב-20% מהמקרים וריבווירין יחד עם אינטרפרון ב-2% מהמקרים. רוב הטיפולים הושלמו ללא תופעות לוואי. ה-SVR12 הכולל היה 94%. מנבא עצמאי של כשלון בהשגת SVR12 היה שחמת. לאחר השלמת טיפול נצפתה השפעה חיובית על יכולת העבודה של המשתתפים.

שיעורי SVR12 גבוהים הושגו באוכלוסיית המדגם עם השפעה חיובית על יכולת עבודה. טיפול מוקדם ב-HCV מסתמן ככדאי לאור הסיכוי המוגבר להצלחת הטיפול.

מקור: 

Westermann, C.  (2018) Journal of Occupational Medicine and Toxicology. 13, 16

נושאים קשורים:  מחקרים,  HCV,  עובדי מקצועות בריאות,  SVR12
תגובות