• יו"ר: ד"ר סער לחמי
  • סגנית יו"ר: ד"ר יעל סהר קוסטיס
  • מזכירת האיגוד: ד"ר דריה לוי ברק
  • רכז מדעי: ד"ר מורמן רוטר
  • גזבר: ד"ר גל לוי
  • חברי ועד: ד"ר מונל רורליך, ד"ר יאיר ברק
פסוריאזיס

הערכת אובדן יצרנות בעבודה בעקבות פסוריאזיס

ניתוח המשך זה של סקר גדול בתחום הספחת (פסוריאזיס), מצא קשר בין רכיב העבודה והלימודים של שאלון כללי הנוגע לאיכות חייהם של חולי עור, לבין שאלון ייעודי הבוחן אובדן יצרנות ויכולת בעבודה

עבודה על מחשב (צילום: אילוסטרציה)

ספחת (פסוריאזיס) היא מחלת חיסון עצמי כרונית הקשורה לנטל כלכלי משמעותי הנגרם מאובדן יצרנות ויעילות בעבודה. אובדן יצרנות בעבודה נמדדת בדרך כלל על ידי שאלון ייעודי לפגיעה בפעילות וביעילות העבודה (Work Productivity and Activity Impairmentי[WPAI] יquestionnaire). שאלון WAPI לא מודד תוצאים בקרב מטופלים מובטלים, ולכן ייתכן ונותן הערכת חסר לנטל שנגרם עקב ספחת.

מחקר זה בחן את יחסי הגומלין בין רכיב העבודה או הלימודים של מדד ייעודי לאיכות חיים של מטופלים בתחום העור (DLQI), לבין אובדן יצרנות בעבודה בעזרת שאלון WAPI. זאת מכיוון ששאלון DLQI מעריך את ההשפעה של ספחת על היכולת לעבוד או ללמוד ללא קשר למצב התעסוקתי של המטופל, אך לא מספק הערכה בנוגע לאובדן יצרנות בעבודה.

הנתונים למחקר נאספו מסקר ייעודי גדול בתחום הספחת Adelphi Psoriasis Disease) Specific Programme survey). נמצאו יחסי-גומלין חיוביים וקוויים בין הניקוד בחלק הלימודים או העבודה של שאלון DLQI לבין התוצאות בשאלון WAPI, שהראו כי ניקוד DLQI גבוה יותר קשור לאחוז מוגבר של אובדן יצרנות בעבודה.

החוקרים הסיקו שממצאים אלה מצביעים על כך שרכיב ה-DLQI העוסק בעבודה או לימודים, יכול להיות שימושי בהערכה של סך אובדן היצרנות בעבודה של חולי ספחת, לרבות אלה שאינם מסוגלים לעבוד בגין מחלתם.

מקור: 

Li, N. et al. (2019). Clinical and Experimental Dermatology. doi: 10.1111/ced.14142

נושאים קשורים:  פסוריאזיס,  אובדן כושר עבודה,  מחקרים
תגובות