• יו"ר: ד"ר סער לחמי
  • סגנית יו"ר: ד"ר יעל סהר קוסטיס
  • מזכירת האיגוד: ד"ר דריה לוי ברק
  • רכז מדעי: ד"ר מורמן רוטר
  • גזבר: ד"ר גל לוי
  • חברי ועד: ד"ר מונל רורליך, ד"ר יאיר ברק
מחקרים

הימצאות פיברומיאלגיה בחיילים בשירות פעיל

קיים קשר בין פיברומיאלגיה לבין הפרעת דחק פוסט-טראומטית על רקע שירות צבאי. עוקבת המחקר הורכבה בעיקר מגברים, הסובלים מפיברומיאלגיה בשכיחות נמוכה יותר לעומת נשים

חיילים קרביים בסיכון מוגבר ל-PTSD (אילוסטרציה)
חיילים, סיכון מוגבר ל-PTSD (אילוסטרציה)

מחקרים קודמים אשר בוצעו בקרב אוכלוסייה אזרחית מצאו קשר חזק בין פיברומיאלגיה לבין הפרעת דחק פוסט-טראומטית. מחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת Arthritis Care and Research הינו המחקר הגדול הראשון אשר בדק את ההימצאות של פיברומיאלגיה בקרב חיילים המשרתים בצבא, עם וללא אבחנה של הפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSD).

משתתפי המחקר הנוכחי היו חיילים בצבא ארצות הברית אשר השתתפו באחד מארבעה סוג מחקרים קודמים: מחקר עוקבה אפידמיולוגי של חיילים טרם השיבוץ לתפקידם הצבאי, ושלושה מחקרים על הטיפול בהפרעת דחק פוסט-טראומטית.

הכלים ששימשו את החוקרים לתיעוד הפיברומיאלגיה והפרעת הדחק הפוסט-טראומטית כללו את רשימת התיוג ל-PTSD:יStressor-Specific Version (PCL-S), PTSD Symptom Scale-Interview (PSS-I), ואת השאלון לפיברומיאלגיה של 'American College of Rheumatology, 2012'.

מכלל ארבעת המחקרים שצוינו, 4,376 נבדקים ענו על השאלונים. במחקר העוקבה מקרב החיילים שטרם שובצו, הימצאות הפיברומיאלגיה שעלתה הייתה 2.9%. לעומת זאת, ההימצאות של פיברומיאלגיה בקרב הנבדקים עם הפרעת דחק פוסט-טראומטית הייתה גבוהה יותר באופן מובהק: 10.8%. לעומת זאת, בקרב נבדקים ללא ההפרעה, שכיחות הפיברומיאלגיה הייתה 0.8%.

במחקרים הבודקים טיפול בהפרעת דחק פוסט-טראומטית, כלל המטופלים ענו על הקריטריונים לאבחנת PTSD טרם תחילת הטיפול, והימצאות הפיברומיאלגיה הייתה 39.7%.

תוצאות מחקר זה מדגימות כי הימצאות הפיברומיאלגיה בחיילים טרם שיבוצם לתפקיד דומה לשיעור של כלל האוכלוסייה בארצות הברית, אך עם זאת הוא גבוה מהמצופה כשנלקח בחשבון כי העוקבה מורכבת מאחוז גבוה של גברים.

כמו כן, הימצאות של פיברומיאלגיה הייתה גבוהה באופן מובהק בחיילים הסובלים מהפרעת דחק פוסט-טראומטית, וגבוהה במיוחד בקרב אלו הזקוקים לטיפול בהפרעה זו.

ניתן לסכם כי נדרשת העמקה נוספת בנושא על מנת לקבוע את המשתנים הקושרים בין הפרעת דחק פוסט-טראומטית לבין פיברומיאלגיה.

מקור: 

Lawrence‐Wolff, K. M., Higgs, J. B., Young‐McCaughan, S., Mintz, J., Foa, E. B., Resick, P. A., Kelly, K. M., Maurer, D. M., Borah, A. M., Yarvis, J. S., Litz, B. T., Hildebrand, B. A., Williamson, D. E., & Peterson, A. L. (2021). The prevalence of fibromyalgia syndrome in active duty military personnel. Arthritis Care & Research. https://doi.org/10.1002/acr.24801

נושאים קשורים:  מחקרים,  פיברומיאלגיה,  PTSD,  הפרעת דחק פוסט טראומטית,  חיילים
תגובות