• יו"ר: ד"ר סער לחמי
  • סגנית יו"ר: ד"ר יעל סהר קוסטיס
  • מזכירת האיגוד: ד"ר דריה לוי ברק
  • רכז מדעי: ד"ר מורמן רוטר
  • גזבר: ד"ר גל לוי
  • חברי ועד: ד"ר מונל רורליך, ד"ר יאיר ברק
מחקרים

יכולת העבודה של חולי דלקת מפרקים שגרונית נפגעת כבר בשלב הפרה-קליני של המחלה

במחקר שבדק כיצד דלקת מפרקים שגרונית משפיעים על ההגעה לעבודה, נמצא כי בחודשים טרם התפרצות המחלה מטופלים החלו לסבול מתסמינים אשר השפיעו על תפקודם ונוכחותם בעבודה

מטרת מחקר זה הייתה לבדוק האם שיעור ההגעה לעבודה נפגע אצל מטופלים שסבלו מכאבי פרקים לפני התפתחות דלקת מפרקים שגרונית. לשם השוואה, נבדקו גם מטופלים שסבלו מכאבי פרקים שחלפו לחלוטין, וכן מטופלים אשר אובחנו עם דלקת מפרקים שגרונית קלה.

לצורך המחקר, שפורסם בכתב העת 'Rheumatology (Oxford)', נחקרו שלוש קבוצות של מטופלים: מטופלים עם כאבי פרקים שהפכו לחולי דלקת מפרקים שגרונית (n = 114), קבוצת מטופלים שבעבר היו להם כאבי פרקים שחלפו (n = 57), וחולי דלקת מפרקים שגרונית בשלבים ההתחלתיים של המחלה (n = 617).

הקבוצות הושוו מול נתונים המייצגים את השפעת התסמינים על עבודתם: הגעה לעבודה בזמן מחלה (בסולם 0-10), ולקיחת ימי מחלה. החוקרים העריכו את יכולת העבודה בשנה שלפני דלקת פרקים קלינית (במספרים מוחלטים). בכל אחת מהקבוצות נחקר מהלך הגבלת העבודה לאורך זמן באמצעות מודלים לינאריים מעורבים (β coefficient; דלתא חודשית).

בתוצאות המחקר עלה כי בשנה לפני התפתחות דלקת המפרקים הקלינית, ממוצע ההגעה לעבודה בזמן מחלה היה 7.0 (רווח בר-סמך של 95% 5.8-8.1) במטופלים עם כאבי פרקים, נתון המדגים נזק של 30%. בעת האבחנה עם דלקת מפרקים שגרונית, ממוצע ההגעה לעבודה בזמן מחלה היה 6.1 (רווח בר-סמך של 95% 5.3-6.6), נתון המדגים נזק של 39%.

במטופלים עם דלקת מפרקים שגרונית התחלתית, שיעור ההגעה לעבודה בזמן מחלה השתפר זמן מה לאחר התחלת הטיפול התרופתי (DMARD) (β 0.052 לחודש, רווח בר-סמך של 95% 0.042-0.061, p< 0.0001). שיעור ההגעה לעבודה בזמן מחלה היה טוב יותר במטופלים עם כאבי פרקים שחלפו (β 0.063 לחודש, רווח בר-סמך של 95% 0.024 - 0.10, p= 0.002). שיעור חופשת המחלה לא השתנה באופן מובהק במטופלים עם כאבי פרקים, אך השתפר בחולי דלקת מפרקים שגרונית לאחר התחלת הטיפול עם DMARD. ריבוד (stratification) של ACPA הראה תוצאות דומות.

החוקרים מסכמים כי כבר בחודשים המקדימים לדלקת מפרקים שגרונית ניתן לראות שיעור גבוה של הגעה לעבודה בזמן מחלה. שיעור זה עולה כאשר תסמיניהם מתקדמים עד לדלקת מפרקים קלינית ולאבחנתם. ממצאים אלו מדגימים את שכיחות התסמינים בשלב שלפני דלקת המפרקים השגרונית.

יתכן והמקרים בהם נצפו כאבי פרקים שחלפו מרמזים כי יכולת העבודה עשויה להשתפר במידה וקיימת התערבות בשלב המקדים לדלקת מפרקים שגרונית.

מקור: 

Rogier, C., de Jong, P. H., van der Helm- van Mil, A. H., &amp; van Mulligen, E. (2021). Work participation is reduced during the development of ra, months before clinical arthritis manifests. Rheumatology. https://doi.org/10.1093/rheumatology/keab793

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים שגרונית,  כאבי פרקים,  אובדן כושר עבודה,  דמי מחלה
תגובות