• יו"ר: ד"ר סער לחמי
  • סגנית יו"ר: ד"ר יעל סהר קוסטיס
  • מזכירת האיגוד: ד"ר דריה לוי ברק
  • רכז מדעי: ד"ר מורמן רוטר
  • גזבר: ד"ר גל לוי
  • חברי ועד: ד"ר מונל רורליך, ד"ר יאיר ברק
מחקרים

עבודה פיזית נקשרה עם סיכון מוגבר לדלקת מפרקים שגרונית

נמצא כי עיסוק בעבודה פיזית, לעומת עבודה יושבנית, מגביר את הסיכון ללקות בדלקת מפרקים שגרונית. בנוסף, נמצאה השפעה אפשרית של התזונה על הסיכון ללקות במחלה זו

עבודה במפעל, רפואה תעסוקתית (צילום: אילוסטרציה)

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Seminars in Arthritis and Rheumatism', מטרת החוקרים הייתה לקבוע את הקשר בין פעילות גופנית וגורמים תזונתיים, לבין הסיכון לדלקת מפרקים שגרונית (RA).

החוקרים ערכו מחקר מקרה-ביקורת במסגרת ה-Mayo Clinic Biobank. לצורך המחקר נערכה התאמה בין מקרי RA (שני קודים בתוספת תרופה אנטי-ראומטית משנה מחלה, PPV 95%) לבין ביקורות, 1:3 על גיל, מין, ושנת גיוס/מיקום. החוקרים השתמשו בשאלון בבסיס המחקר לצורך הערכת הפעילות וחשיפות תזונתיות. בנוסף, השתמשו החוקרים במודלים של רגרסיה לוגיסטית על מנת לחשב את יחסי הסיכויים המתוקננים עם רווח בר-סמך של 95% ל-RA עבור כל אחת מ-45 חשיפות של פעילות/תזונה.

במסגרת המחקר נאספו 212 מקרי RA ו-636 מקרי ביקורת (גיל ממוצע 64, 70% נשים). עבודה פיזית נקשרה עם סיכון מוגבר ל-RA (יחס סיכוים מתוקנן 3.00, רווח בר-סמך של 95% 1.58-5.69 לעומת עבודה יושבנית); אך פעילות בשעות הפנאי לא נקשרה עם סיכון זה (יחס סיכויים מתוקנן 0.96; רווח בר-סמך של 95% 0.64-1.42 בעבודה יושבנית לעומת פעילה). שלוש מנות או יותר של מזון עתיר שומן ו-5+ מנות של פירות/ירקות מדי יום הראו קשרים לא מובהקים עם RA (יחס סיכויים מתוקנן 1.22; רווח בר-סמך של 95% 0.74-2.00 לעומת 0-1 פעמים; יחס סיכויים מתוקנן 0.75; רווח בר-סמך של 95% 0.51-1.11 0-3 פעמים), בפרט באנליזות רגישות, עם חמש שנים לכל הפחות בין השאלון ובין ה- RA (יחס סיכויים מתוקנן 1.80, רווח בר-סמך של 95% 0.69-4.71; יחס סיכויים מתוקנן 0.54, רווח בר-סמך של 95% 0.27-1.08). שתייה בולמוסית של אלכוהול לא נקשרה עם סיכון מוגבר ל-RA (יחס סיכויים מתוקנן 1.28; רווח בר-סמך של 95% 0.56-2.69). לבסוף, אנליזות רגישות (לעומת אנליזה ראשונית) הראו עלייה לא מובהקת בסיכון ל-RA עבור צריכה של מרבית הוויטמינים והתוספים.

לסיכום, עיסוק בעבודה פיזית ופרופילים תזונתיים מסוימים (עלייה בצריכת השומן, צריכה מופחתת של פירות/ירקות) עשויים להיות קשורים לסיכון מוגבר ל-RA. החוקרים מוסיפים כי קיים צורך במחקרים לאישוש הממצאים הללו.

מקור:

Kronzer VL, Lennon RJ, Sparks JA, Myasoedova E, Davis JM, Crowson CS. Association between work physical activity, dietary factors, and risk of rheumatoid arthritis. Semin Arthritis Rheum. 2022 Dec;57:152100. doi: 10.1016/j.semarthrit.2022.152100. Epub 2022 Sep 19. PMID: 36166875.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים שגרונית,  תנאי עבודה,  תזונה עתירת שומן,  פירות וירקות
תגובות