• יו"ר: ד"ר רז דקל
  • סגן יו"ר: ד"ר אורן זק
  • מזכיר: ד"ר ילנה מסלקוב
  • רכז מדעי: ד"ר לילך רינסקי הליבני
  • גזבר: ד"ר אסנת מקאלדה
  • חברי איגוד: ד"ר יעל סהר קוסטיס, ד"ר עינת שיינר
אודות האיגוד הישראלי לרפואה תעסוקתית

האיגוד לרפואה תעסוקתית נוסד בשנת 1990 ומונה כיום כ-100 רופאים תעסוקתיים, מהם כ-85 רופאים פעילים, לרבות מומחים ומתמחים ברחבי הארץ, אשר משובצים בקופות החולים, בבתי חולים גדולים, בצה"ל, במשטרה וכן בחברות גדולות. בנוסף, יש כ-50 חברים שלא מן המניין באיגוד (אחיות תעסוקתיות, גהותנים).

המומחים ברפואה תעסוקתית עוסקים במניעת תחלואה תעסוקתית ובשמירה על בריאות העובד, ופועלים בשלוש הרמות של הרפואה המונעת על-פי הגדרות ארגון הבריאות העולמי:

  • מניעה ראשונית: הדרכת מעסיקים לצמצום חשיפה לגורמים תעסוקתיים מזיקים ולעריכת בדיקות התאמה רפואיות לעבודה.
  • מניעה שניונית: בדיקות פיקוח רפואי לגילוי מוקדם של שינויים בבריאות עובדים החשופים לחומרים רעילים ולגורמי סיכון תעסוקתיים אחרים, על-פי תקנות הפיקוח על העבודה.
  • מניעה שלישונית: שיקום תעסוקתי של עובדים שבריאותם נפגעה. כמו כן מקיימים הרופאים התעסוקתיים פעילות הדרכה מגוונת בתחום רפואה מונעת כללית, כגון הרצאות לעובדים בנושא נזקי עישון ונזקי חשיפה לשמש. רופאים תעסוקתיים עוסקים גם בהערכת סיכונים סביבתיים בתוך מקום העבודה (כגון עישון סביל, "תסמונת הבניין החולה") ומחוצה לו (כגון זיהום סביבתי של תחבורה ומפעלי תעשיה).

חברי ועד האיגוד לרפואה תעסוקתית

יו"ר האיגוד - ד"ר רז דקל
סגן יו"ר האיגוד - ד"ר אורן זק
מזכיר - ד"ר ילנה מסלקוב
רכז מדעי - ד"ר לילך רינסקי הליבני
גזבר – ד"ר אסנת מקאלדה
חברים - ד"ר יעל סהר קוסטיס, ד"ר עינת שיינר