• יו"ר: ד"ר סער לחמי
  • סגנית יו"ר: ד"ר יעל סהר קוסטיס
  • מזכירת האיגוד: ד"ר דריה לוי ברק
  • רכז מדעי: ד"ר מורמן רוטר
  • גזבר: ד"ר גל לוי
  • חברי ועד: ד"ר מונל רורליך, ד"ר יאיר ברק
מתמחים באיגוד הישראלי לרפואה תעסוקתית

מכתב לנבחנים לקראת בחינת שלב ב' וטפסי דיווח למתמחים:

סילבוס רפואה תעסוקתית שלב ב סתיו 2013

הרי - רפואה תעסוקתית - טופס סיורים 2013

הרי - רפואה תעסוקתית - טופס דיווח סיור מפורטהרי - סילבוס רפואה תעסוקתית עדכון 2013

שינויים בתקנות ובתוכנית ההתמחות במקצוע הרפואה התעסוקתית

לתוצאות בחינת שלב א' החל מה-27/6/2011 באתר הר"י