• יו"ר: ד"ר סער לחמי
  • סגנית יו"ר: ד"ר יעל סהר קוסטיס
  • מזכירת האיגוד: ד"ר דריה לוי ברק
  • רכז מדעי: ד"ר מורמן רוטר
  • גזבר: ד"ר גל לוי
  • חברי ועד: ד"ר מונל רורליך, ד"ר יאיר ברק

החדשות

18.06.2024, 11:15
18.06.2024, 09:01
18.06.2024, 08:29
17.06.2024, 10:09
17.06.2024, 08:23
16.06.2024, 09:56
13.06.2024, 12:48